Hållplatser

Nedan hittar du ankomstinformation och flygfoto över båtplatserna där fartyget arbetar.

Hangö

I Hangö finns operationsplatsen i Östhamnen, framför HSFs restaurang.

Hitis

Hiittinens påstignings- och ombordstigningsbrygga ligger norr om ön Hiittinen i slutet av Vikarentie. Piren är en grund pontonbrygga med flera vita kuddar.

Kasnäs

Ny lång tankningsbrygga. Påstignings- och ombordstigning från piren. Fartyget tankas vid varje hållplats i Kasnäs.

Söderlångvik

Piren ligger vid museets strand.

Örö

Piren ligger vid Örös hamn.

För mer information och förtydliganden, ring 0500 102 111 eller e-post info@hankolines.fi